Pravidla pro hráče a rodiče

   - Trénink začíná vždy v předem určený čas,

     podmínkou je včasný příchod.

   - Pozdní příchod musí být omluven formou SMS/email trenérovi

     jinak není tolerován.

   - Rodiče mají na tréninkovou plochu vstup zakázán.

   - Trénink se nekoná v případě,kdy je zrušen trenéry.

   - Turnaje a zápasu se účasní hráči nominovaní trenérem.

  - Sraz na turnaj či zápas je minimálně 30 min. před začátkem akce,

   pokud trenér neurčí jinak.

  - Je zakázáno mluvit sprostě,urážet,nebo ponižovat.

  - Hráči i rodiče ctí pravidla Fair-Play,pokřikováni a jakékoliv

   diskuze s rozhodčím jsou zakázané

  - Snažíme se,aby hráli všichni kluci,ale bez toho aniž by trénovali

    to nejde.

  - Hrajeme pro radost a zdokonalování ne pro výsledky!! 

    Ty se dostaví později.

  - Tréninková docházka je vedena trenéry a je důležitým aspektem při

    tvoření nominací.

  - Za omluvení hráče se považuje písemná omluvenka ( SMS/email trenérovi),nebo

    ústní přesná omluva u trenérů.

 - Pokud se jedná o omluvenku z důvodu nemoci,uvede rodič předpokládanou dobu

  nepřítomnosti,po kterou je hráč omlouván.

 - Omluvenky pro následující turnaj nebo zápas rodiče hlásí ještě před nominací.

 - Nominaci tvoří trenéři z hráčů,kteří absolvovali min.60% tréninků za poslední 2týdny,

  což znamená min. 4 tréninky z 6,3 tréninky z 5 či 4;při vyjimečných situacích mohou toto

   pravidlo trenéři porušit,ale pouze po předešlé konzultaci s rodiči.

 - Pokud některý hráč bude mít " Ačko" tzn. neomluvený trénink,nebude nominován na turnaj (zápas)

  následující víkend.

 -  Rodinné,školní či jiné akce je třeba hlásit trenérům s dostatečným předstihem!

 - Víme že některá naše pravidla jsou přísná a někdy náročná. Věřte ale,že jsou stanovena proto,aby věci

    běžely tak jak mají. Podobná pravidla a někdy mnohem přísnější budou kluky a holky doprovázet po celý

   (nejen) sportovní kariéru. Čím dříve si ne ně navyknou,tím lépe pro všechny!!